آشپزی و تغذیه

آشپزی و تغذیه

آشپزی و تغذیه : دپارتمان آموزشی آشپزی و تغدیه آموزشگاه زینو زیر نظر آموزشگاه مهر مادر است که شامل چهار شاخه اصلی آموزشی فنی و حرفه ای است .

آموزشگاه فنی و حرفه ای مهر مادر بعد از بیست سال سابقه کار در این زمینه بخش وسیعی از نیاز های آموزشی هنرجویان این حورزه را پاسخگو می باشد.

در ادامه سعی داریم . به طور مختصر به معرفی شاخه های آموزشی زیر مجموعه دپارتمان آموزش آشپزی و تغذیه بپردازیم.

معرفی شاخه ها

شاخه آشپزی

شاخه آموزش آشپزی یکی از پر مخاطب ترین دسته های آموزشی سازمان فنی و حرفه ای می باشد . آموزشگاه فنی و حرفه ای مهر مادر نیز در این حوزه ثابت قدم بوده . و با برگذاری مستمر دوره های آموزش آشپزی و درصد قبولی بالای هنر جویان جایگاه ویژه ای در این رشته ی آموزشی دارد .

رشته آشپزی در بر گیرنده .انواع آموزش های آشپزی خانگی و صنعتی در سطح های مختلف است . با فراگیری این رشته ها راه ورود به بازار کار خود را هموار میکنید. و می توانید بهترین خروجی را آموزش های خود بگیرید.

آموزش انواع غذا های ایرانی و خارجی جزو رشته های آموزشی این شاخه و دپارتمان آشپزی و تغذیه می باشد.

آموزش قصابی

0
3,500,000 تومان