تماس با آموزشگاه زینو

نقشه

blank

گوگل

blank

ویز

blank

بلد

blank

نشان

هنرجویان گرامی توجه فرمایید : آدرس آموزشگاه موقتا از گیشا به آدرس فعلی تغییر یافت

فرم تماس

مسیرهای دسترسی آموزشگاه زینو

1 _ در فلکه صادقیه ابتدای جناح تاکسی های آذری را سوار میشویم .

2 _ بعد از یادگار امام در خیابان امام زاده عبدالله و کوچه ضیاآبادی پیاده شویم و بعد از سپری کردن 100 متر به سمت شرق وارد خیابان مدرس میشویم ، آموزشگاه زینو اواسط همین خیابان واقع شده . (جمعا 5 دقیقه پیاده روی )

1 _ در ایستگاه مترو شادمان یا خیابان آزادی به ابتدای خیابان جیحون میرویم. 

2 _ تاکسی های خیابان کاظمی (تیموری سابق ) را سوار میشوم و در خیابان زحل پیاده میشویم.

3 _ بعد سپری کردن 100 متر و رسیدن به خیابان سبحانی (16 متری امیری ) ، خیابان مدرس را میبینیم ، آموزشگاه زینو اواسط همین خیابان واقع شده . (جمعا 3 دقیقه پیاده روی )

1 _ در ایستگاه مترو بریانک یا اتوبان نواب ، در ابتدای بلوار بریانک تاکسی های انتهای خیابان حسام الدین را سوار میشویم و در خیابان سبحانی (16 متری امیری ) پیاده میشویم .

2 _ بعد سپری کردن 50 متر در  خیابان سبحانی (16 متری امیری ) به سمت جنوب خیابان مدرس را میبینیم ، آموزشگاه زینو اواسط همین خیابان واقع شده . (جمعا 5 دقیقه پیاده روی )

1 _ در ایستگاه BRT فرهنگسرای قرآن یا خیابان قزوین ، به خیابان سبحانی (16 متری امیری ) میرسیم .

3 _ بعد سپری کردن 200 متر در  خیابان سبحانی (16 متری امیری ) به سمت شمال خیابان مدرس را میبینیم ، آموزشگاه زینو اواسط همین خیابان واقع شده . (جمعا 10 دقیقه پیاده روی )